78 — Tyś, Panie, ofiarami (R143; E195)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Tyś, Panie, ofiarami,
Co Bóg zapewnił nam;
Tak pełne są znaczenia,
Chwalebne, słodkie tak;
Spełniły Boży zamysł
I nasyciły głód;
Nas też zaspokoiły,
To, cośmy winni Mu.

2. Ofiarą całopalną
Trawioną ogniem Tyś,
By wszelkich Bożych pragnień
Zaspokojeniem być.
Tyś Jego wolę czynił
I zawsze przy Nim trwał;
Bez skazy Tyś ofiarą,
Pokarmem Bogu sam.

3. Ofiarą Tyś pokarmu —
Kadzidło, olej w niej —
Tak świętą, doskonałą,
Dla zmysłów słodką też.
Ofiarą Tyś pokoju —
W niej pokój dziś nasz jest —
By z Bogiem móc Cię dzielić,
Za pokarm Ciebie mieć.

4. Za grzech ofiarą jesteś —
Nim dla nas stałeś się.
Twą odkupieńczą śmiercią
Nasz dług spłacony jest.
Ofiarą za występek —
Tyś grzechy poniósł nam,
By Boży wymóg spełnić
I przebaczenie dać.

5. Ofiarą kołysania
Tyś — zmartwychwstały Pan.
Śmierć, Hades oraz ciemność
Ty zwyciężyłeś sam.
Ofiarą podnoszenia —
Do Boga wzniosłeś się;
I dla nas Tyś w niebiosach
Pokarmem świętym jest.