52 — Chrystus, Pan nasz, z grobu wstał (R87; E117)

Słowa: Charles WesleyMelodia 1

1. Chrystus, Pan nasz, z grobu wstał,
Alleluja!
I w potrzebie pomógł nam,
Alleluja!
Tryumfalną nutę wznieś,
Alleluja!
Śpiewaj niebu, ziemio, pieśń,
Alleluja!

2. Żyje znów Król chwały nasz,
Alleluja!
Umierając, zbawił nas,
Alleluja!
Gdzie, o śmierci, żądło twe?
Alleluja!
Twe zwycięstwo, grobie, gdzie?
Alleluja!

3. Odkupienie zyskał nam,
Alleluja!
Stoczył bój, zwyciężył Pan,
Alleluja!
Śmierć nie powstrzymała Go,
Alleluja!
Wstąpił ponad niebios krąg,
Alleluja!

4. I za naszą Głową w ślad,
Alleluja!
Podążamy w górę tam,
Alleluja!
Jak On powstajemy też,
Alleluja!
Uwolnieni z ziemskich pęt,
Alleluja!