197 — Rozpaczy za mną dni (R353; E502)

Słowa: Arthur T. PiersonMelodia 1

1. Rozpaczy za mną dni,
Gdym martwy w grzechu był,
Bo względem grzechu już
Umarłem z Panem mym.

Ref.: Bo Chrystus tak ukochał mnie,
Że za mnie wydał się.

2. Jak sięgnąć wyżyn jej
I głębię zbadać? Jak?
Miłości, której toń
W Odkupicielu mam.

3. Ja żyję, lecz nie ja,
To żyje we mnie Pan.
Od prawa śmierci mnie
Wyzwolił Chrystus sam.