420 — Oto przybytek na ziemi Bóg z ludźmi ma (E1348)

Obj 21:3–5Melodia 1

(podkreślenia w 6. i 7. linijce oznaczają miejsca, w których występuje przeciągnięcie)

Oto przybytek na ziemi Bóg z ludźmi ma;
Zamieszka z nimi wraz i będą Jego ludem,
A sam Bóg będzie z nimi, Bogiem będzie ich;
Oto przybytek na ziemi Bóg z ludźmi ma.
I sam Bóg otrze z oczu ich każdą łzę;
Nie będzie już śmierci, nie dzie smutku,
Nie będzie krzyku, łez i ból przeminie też,
Bo uczynił wszystko nowym Bóg,
To pierwsze minęło już.