65 — Przewyższa wiedzę droga miłość Twa (R116; E154)

Słowa: Mary ShekletonMelodia 1     Melodia 2

1. Przewyższa wiedzę droga miłość Twa,
Mój Zbawco Jezu, jednak dusza ma
Szerokość, długość i wysokość jej,
Głębokość, wieczną moc miłości tej
Poznaje wciąż.

2. Przewyższa słowa droga miłość Twa,
Mój Zbawco Jezu, jak ją głosić mam?
Lecz usta me grzesznikom niosą wieść:
Ta miłość strach usuwa, sprawia, że
Też kochać chcę.

3. Nie dość wychwalać drogą miłość Twą,
Mój Zbawco Jezu, a więc pieśnią mą
Jest miłość wielka, niekończąca się,
Co skłania buntownika, choćby mnie,
By zbliżyć się.

4. I choć z padołu ziemi nie da się
Miłości pojąć i ogromu jej,
Przynoszę puste dziś naczynie swe,
Byś Ty — miłości źródło, całe je
Wypełnić mógł.

5. Miłości nie mam, by ją Tobie dać,
Wyzuta z niej jest myśl i dusza ma,
A mimo to do Ciebie mogę przyjść
I o to jedno, Panie, błagam dziś,
Byś kochał mnie.

6. Napełnij swą miłością, Jezu, mnie!
Poprowadź też do źródła w górze, gdzie
Przybliżę w prostej wierze się, byś Ty
Jedynym źródłem dla mnie zawsze był,
Przy którym trwam.

7. A kiedy twarzą w twarz zobaczę Cię,
A Ty na tronie swym posadzisz mnie,
Szerokość, długość i wysokość jej,
Głębokość, wieczną moc miłości Twej
Wyśpiewam Ci.