62 — Królu królów, pełni czci… (R112; E148)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Królu królów, pełni czci
Tobie się kłaniamy dziś;
Pomazańcze Boży, masz
Tobą święty zachwyt nasz.
Tobie, królów Królu, my
Chwały pieśń śpiewamy dziś!

2. Twoja władza i moc Twa
Wciąż zwycięsko będą trwać!
Wszyscy służyć będą Ci,
Jako Króla Ciebie czcić!
Tobie, królów Królu nasz,
Cześć niech brzmi po wieczny czas!

3. Tylko Twe królestwo trwa,
Na wiek wieków tron swój masz!
O Twej chwale, mocy my
Śpiewać chcemy po wsze dni.
Tobie, królów Królu, my
Chwały pieśń śpiewamy dziś!

4. Pełen łaski, przyjąć chciej
Imię Twe wielbiącą pieśń!
Władza Twoja miła jest.
W pełni przyjdź królestwo Twe!
Tobie, królów Królu, my
Chwały pieśń śpiewamy dziś!