287 — Pan jako życie żąda, bym… (R501; E744; 12.1)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Pan jako życie żąda, bym
Serce właściwe miał,
Abym w bogactwach licznych w Nim
Obfity udział brał.

2. Serca czystego trzeba nam,
Co umysł jasny ma,
By pojąć Jego serca myśl
I z drżeniem przy niej trwać.

3. Serce żarliwe, miłe Mu,
Co płonie tylko Dlań
I uczuć moc gorliwych ma,
O Niego tylko dba.

4. Posłuszne serce musi być,
Z wolą uległą Dlań,
Podatną, chociaż silną, by
Wypełniać Boży plan.

5. Wolne od potępienia też
Serce nam trzeba mieć,
Z sumieniem oczyszczonym przez
Pana najświętszą krew.

6. Takie nam serce, Panie, daj,
Dla Ciebie chcące żyć,
Byśmy czerpali z Ciebie wciąż,
By Twoją pełnią być.