126 — O, Chrystus — sprawiedliwość ma (R222; E295; 5.12)

Słowa: Nicolaus L. ZinzendorfMelodia 1

1. O, Chrystus — sprawiedliwość ma,
Me piękno, szata pełna chwał!
W tym świecie przyodziany w nią
Z radością wzniosę głowę swą.

2. W krew drogocenną wierzę Twą,
Przelaną za mnie, duszę mą,
Co przed Twym tronem w noc i w dzień
Za grzesznikami wstawia się.

3. Choćby był grzeszny ludzki ród
Liczny jak piach na brzegach mórz,
Tyś spłacił za każdego dług
I odkupienie dajesz mu.

4. Z odwagą stanąć mogę więc,
Bo któż oskarżyć zdoła mnie;
Ty w pełni uwolniłeś mnie
Od wstydu, lęku, winy mej.

5. Ma szata niesplamiona jest,
Gdy wszystko wciąż starzeje się;
Nie zmieni czas barw szaty tej,
Jej chwała wiecznie nowa jest.

6. Boże miłości, przez swój lud
Pokaż swe miłosierdzie tu;
Dziś naszym pięknem, szatą chwał,
Sprawiedliwością — Jezus Pan.