297 — Módl się, w kontakt wejdź z Jezusem (R528; E784; 13.2)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Módl się, w kontakt wejdź z Jezusem,
W swoim duchu szukaj Go;
Trwać chciej w Jego obecności,
Czekaj tam na Jego głos.

Ref.: Módl się, w kontakt wejdź z Jezusem,
W swoim duchu szukaj Go;
Trwać chciej w Jego obecności,
Czekaj tam na Jego głos.

2. Módl się, w kontakt wejdź z Jezusem,
Otwórz Mu istotę swą,
Z odsłoniętą twarzą patrząc,
Prosty i prawdziwy bądź.

3. Módl się, w kontakt wejdź z Jezusem,
Ufnie poszukując Go;
Chciej Go dotknąć jako Ducha,
Otaczając Go swą czcią.

4. Módl się, w kontakt wejdź z Jezusem,
Odłóż udawanie, grę,
Proś Go zawsze według ducha,
Tym odczuciem kieruj się.

5. Módl się, w kontakt wejdź z Jezusem,
Spróbuj szczerze słuchać Go;
By wyjawił ci swe plany,
Wewnątrz Mu poddany bądź.

6. Módl się, w kontakt wejdź z Jezusem,
W Jego pięknie zanurz się,
Aby Jego znakomitość
W tobie wyrażała się.