303 — Kościół jest Ciałem Pana (R560; E824; 15.1)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Kościół jest Ciałem Pana,
Zwołaniem świętych on,
Wybrany przed stworzeniem,
Nabyty cenną krwią.
W nim Ojciec ma mieszkanie,
W jedności z nami trwa;
Pozycję i charakter
Z nieba, nie z ziemi ma.

2. Kościół człowiekiem nowym,
W nowym stworzeniu on,
Zrodził go Zmartwychwstały,
W swym Duchu ochrzcił go.
Chrystus chwalebną Głową
I życiem jego jest,
Z nim wstąpił na niebiosa,
By go nad wrogów wznieść.

3. Kościoła fundamentem
Jest Chrystus Jezus sam
I wszystko, czym jest kościół,
Charakter boski ma.
Członkowie jego w Duchu
Ponieśli krzyża śmierć
I teraz w zmartwychwstaniu
Budują razem się.

4. Jedno jest tylko Ciało,
Bóg jeden, Pan i Duch,
Wiara, chrzest i nadzieja
Jest tylko jedna tu.
Trójjeden Bóg w nim mieszka,
W nim wiele członków jest,
Złączonych jedną wiarą,
W nadziei chwały swej.

5. Z języka i narodu
Każdego członki są;
Nieważne pochodzenie,
Gdy ich zjednoczył On.
Nie ma wśród nich wyższego,
Tu wszyscy równi są,
Wszystkim we wszystkich Chrystus,
Nowym człowiekiem on.

6. Jedno powszechne Ciało,
Po miastach wyraz ma;
Pan miejsce zamieszkania
Mu za podłoże dał;
Tu starsi są miejscowi,
A Głową ich jest Pan.
W komunii z całym Ciałem
Miejscowy kościół trwa.

7. Miejscowych zebrań model —
Nowa Jeruzalem,
Więc cały jej charakter
Ma w nich przejawiać się;
Tu lampą jest Baranek,
A światłem jest sam Bóg;
Są one świecznikami,
Świadectwem Bożym tu.