250 — Jezu, odpoczywam (E579)

Słowa: Jean S. Pigott

1. Jezu, odpoczywam,
Wszystkim tym, czym jesteś, cieszę się;
I odkrywam, jak wspaniałe
Kochające serce Twe.
Powiedziałeś: „Popatrz na Mnie” —
I tak wlewasz piękno swe,
Bo Twa moc przemieniająca
Uzdrowiła mnie.

Ref.: Jezu, odpoczywam,
Wszystkim tym, czym jesteś, cieszę się;
I odkrywam, jak wspaniałe
Kochające serce Twe.

2. Twa życzliwość — jak rozległa
I bezdenna tak jak morza toń;
Jak cudowna Twoja dobroć,
Którą mnie obdarzasz wciąż!
Odpoczywam, Ukochany,
Znając wielkość łaski Twej
Oraz pewność Twych obietnic —
Swymi czynię je.

3. Tak po prostu ufać Tobie
I oglądać wciąż oblicze Twe,
Gdy Twa miłość tak niezmienna
Zaspokaja serce me —
Jego najskrytsze pragnienia,
Wszelkich jego potrzeb moc,
I bogactwem błogosławieństw
Obejmuje wciąż.

4. Zwróć swój wzrok na mnie, mój Jezu,
Gdy pracuję, wyczekując Cię;
Uśmiech Twój jest mym wytchnieniem
I rozprasza ziemski cień.
Blasku chwały mego Ojca,
Słońce Jego twarzy, spraw,
Bym już zawsze ufał Tobie,
Łaską mój wypełnij brak.