273 — Zwróć swój wzrok na Jezusa (R464; E645)

Słowa: Helen Howarth LemmelMelodia 1

1. O duszo, czy jesteś strudzona
I światła w ciemności ci brak?
Jest światło w spojrzeniu na Zbawcę
I życie obfite w nim tak.

Ref.: Zwróć swój wzrok na Jezusa,
Spójrz wprost w Jego cudowną twarz;
Każda ziemska rzecz dziwnie zblednie wnet
W Jego chwale i łasce bez miar.

2. Ze śmierci do życia wiecznego
On przeszedł i wiedzie nas tam;
Nad nami grzech nie ma już mocy,
Zwycięstwo w Nim dane jest nam.

3. On w Słowie swym zawsze jest wierny,
Więc ufaj Mu tylko i wierz!
I do świata, który umiera,
Idź pełne zbawienie mu nieść.