182 — Jedno z Tobą, Synu wieczny (R328; E475; 7.1)

Słowa: Watchman NeeMelodia 1

1. Jedno z Tobą, Synu wieczny,
Poprzez wiarę, w duchu jedno;
Udział mamy w Twojej śmierci
I w Twym życiu, Boże Synu.
Jedno z Tobą — Ukochanym,
My, przez łaskę, częścią Ciebie;
Dziedzicami Ojca z Tobą
I mieszkaniem Ducha Twego.

2. Jedno z Tobą, Synu w ciele,
Z Mężem cennym narodzeni,
My Twojego Ciała członki
Przybyszami tu na ziemi.
Jedno z Tobą — Namaszczony,
Udział mamy w Ducha mocy;
Współdziałając w pełni z Tobą,
Udział mamy w Twojej pracy.

3. Jedno z Tobą — Porzucony,
Sąd przeszliśmy i przekleństwo,
Umarliśmy względem grzechu,
Pod stopami mamy piekło.
Jedno z Tobą w zmartwychwstaniu,
Pozbawiłeś śmierć jej siły;
Żyjąc w nowym Twym stworzeniu,
Tobie owoc przynosimy.

4. Jedno z Tobą, Synu w niebie,
Wraz na tronie posadzeni;
Udział mamy w Twojej władzy,
Z Tobą razem panujemy.
Jedno z Tobą w Twym powrocie,
W chwale z Tobą stać będziemy,
Piękno Twoje objawiając,
Jedno z Tobą już na wieki.