342 — Jakież to błogosławieństwo (R654; E911; 17.1)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Jakież to błogosławieństwo
Jest kapłanem Boga być!
Chrystus jest dla niego wszystkim
I w Chrystusie chce on żyć.

Ref.: Jakież to błogosławieństwo
Jest kapłanem Boga być!
Chrystus jest dla niego wszystkim
I w Chrystusie chce on żyć.

2. Piękno Pana jest ubraniem,
Które w służbie nosi on;
Szaty jego wyrażają
Splendor chwały Pana wciąż.

3. Gdy Chrystusa ofiaruje,
Tak jak tego pragnie Bóg,
Nim się cieszy i napełnia,
Biorąc Go za pokarm swój.

4. Przyobleka się w Chrystusa,
By wyrażać z zewnątrz Go;
Nim się karmi, z Nim zespala,
By Pan wewnątrz posiadł go.

5. Święte kapłanów mieszkanie
Powiększeniem Pana jest;
Oni budowani razem
Domem Boga stają się.

6. Chrystus jego jest udziałem,
Jego całym życiem On;
Kapłan wszystko ma w Chrystusie,
Z Jego pełni czerpiąc wciąż.