Przez wiarę Abraham — Hbr 11:17–19 (DM29)

Melodia 1

1. Przez wiarę Abraham,
Wystawiony na próbę,
Przez wiarę Abraham
Ofiarował Izaaka;
I to jedynego syna
Składał na ofiarę on,
Który otrzymał obietnicę.

Ref.: Któremu powiedziane było:
Od Izaaka potomstwo twe;
Któremu powiedziane było:
Od Izaaka potomstwo twe
Będzie nazwane.

2. Sądził, że Bóg ma moc
Wskrzeszać nawet umarłych,
Toteż jakby z umarłych
Otrzymał go z powrotem;
Toteż jakby z umarłych,
Mówiąc obrazowo,
Abraham otrzymał go z powrotem.