327 — Czas nadszedł, by budować świątynię Pańską (R615; E1254; 15.6)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Czas nadszedł, by budować świątynię Pańską i
By w każdym mieście kościół odbudowany był;
Nie czas na dom nasz własny, gdy Boży w gruzach jest.
Dla Bożej więc budowli przebudźmy się!

Ref.: Budować czas, bądź mężny ludu mój!
Pan z nami jest i chwałą swą napełni On dom swój.
Budować czas, rozpocząć zgodny bój,
By cały świat podziwiał blask świątyni Pańskiej znów!

2. Usłyszcie słowa Pana: „Zbadajcie drogi swe;
Tak ciężko pracujecie, lecz źle wam wiedzie się.
Udajcie się więc w góry po drewno na mój dom
I chwałę Mi oddajcie, budując go”.

3. Kapłani, resztko świętych, poddajcie Panu się!
Cokolwiek mówią ludzie — On przecież z nami jest.
Płonący jednym duchem do pracy ruszmy wraz!
Niech nikt się nie uchyla, bo krótki czas.

4. „Napełnię dom ten chwałą — to Pan Zastępów rzekł —
Narodów tak pragnienie widzialne stanie się,
A tej świątyni chwała przewyższy chwałę tę,
Którą poprzedni dom mój napełnił się”.