207 — Co dzień Jezusa jedzmy, by… (R363; E1146)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Co dzień Jezusa jedzmy, by
Do syta się napełniać Nim,
By gdy nam w próbach braknie sił,
On — człowiek — dla nas wszystkim był.

Ref.: Jeść więcej Jezusa!
Jeść więcej Jezusa!
Czemu mam nie odżywiać się,
Gdy człowieczeństwo dziś mam Twe?

2. By Jezusowo ludzcy być,
Pijmy Jezusa, pijmy, by
Rzeki zalały wyschły grunt,
Gasząc pragnienie ludzkich dusz.

Ref.: Pić więcej Jezusa!
Pić więcej Jezusa!
Czemu pragnienie dręczy mnie,
Przecież mam człowieczeństwo Twe?

3. Jedzmy Jezusa, aby Bóg
Plan swój zrealizować mógł,
By jeden nowy człowiek dziś
W kościołach wyrażony był.

Ref.: Przyswajaj Jezusa!
Przyswajaj Jezusa!
I pokarm ten w przybytku złóż
W ofierze, której pragnie Bóg.