Ucz nas, jak modlić się (E1132; 6.9)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Ucz nas, jak modlić się,
Nie jak narody próżno, nie,
Lecz zwróć nas z drogi tej
I spraw, byśmy wzywali Cię co dzień.
O, Panie rośnij w nas.

2. Nasieniem życia Tyś
I w serca nam zasiałeś się;
Początek teraz masz,
Więc co dzień więcej życia wszczepiaj w nas.
O, Panie rośnij w nas.

3. O, Panie zmiękczaj nas;
Ty jeden źródło nasze znasz;
Będziemy wzywać Cię,
Usuwać ziemię twardą, skały swe.
O, Panie rośnij w nas.

4. Twe światło mówi nam,
Że my wciąż zawodzimy Cię,
Lecz oto dobra wieść:
Twe ziarno życia w nas przebije się.
O, Panie rośnij w nas.

5. W duchu ubogich nas
Czyń, odzierając nas co dnia;
Na przepływ otwórz nas,
Przyjmiemy życie, które nam wzrost da.
O, Panie rośnij w nas.

6. Serca nam czyste daj;
Nie zaspokoi nas już nic,
Aż nas napełnisz Ty,
O, Panie odnów wolę, czucie, myśl.
O, Panie rośnij w nas.

7. Tak, dotknij naszych serc,
Że jeść musimy Cię co dzień,
By ziarno mogło wzejść;
Twój wzrost sprowadzi tu królestwo Twe.
O, Panie rośnij w nas.

8. Amen na życia wzrost!
Wszystko uczyni życie Twe,
Odnowi każdą część
I dzięki Tobie osiągniemy cel.
O, Panie rośnij w nas.
O, Panie rośnij w nas.