Pan moim Pasterzem na zawsze (E1170)

Melodia 1

1. Pan moim Pasterzem na zawsze,
Pozwala mi położyć się,
Nad wody spokojne prowadzi;
O, jakże zaspokaja mnie!

Ref.: Jego dobroć i łaska przez wszystkie moje dni
Będą stale towarzyszyć mi.
Jego dobroć i łaska przez wszystkie moje dni
Będą stale towarzyszyć mi.
I w domu Pana przez dni długie będę mieszkać,
Przy Jego stole ucztować będę też.
Jego dobroć i łaska przez wszystkie moje dni
Będą stale towarzyszyć mi.

2. Pastwiskiem jest dla mnie mój Pasterz
I wodą spokojną On jest;
Gdy piję i jem Go w mym duchu,
O, jak błogosławi On mnie!

3. Mój pasterz mą duszę odnawia:
Emocje, wolę, myśli me;
I choćbym szedł ciemną doliną,
Z Nim idąc nie lękam już się.

4. Obficie stół Pasterz zastawia —
Gdy jem, szatan zniszczony jest;
Mą głowę namaszcza olejkiem,
I kielich mój przelewa się!

5. Dziś w Twoim zamieszkuję domu,
Dobrocią Twą radując się;
To rozkosz jest niewysłowiona,
Rozkoszą tą Jezus mój jest!