248 — Dziś życia sekret już znamy (R417; E1162)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Dziś życia sekret już znamy
I boska wizja jest w nas:
Z Boga jesteśmy w Chrystusie,
Bo On w siebie — krzew winny — wszczepił nas.

Ref.: Tak! W krzewie winnym trwam!
Tak! W krzewie winnym trwam!
Przebogate życie Boga mam!
On nas umieścił tu,
Nie odejdziemy już
I w Nim — krzewie winnym — trwamy tak.

2. Daremnych zmagań już koniec,
By jakoś w Nim znaleźć się.
Chwała Mu! Już w Nim jesteśmy!
I tak w krzewie tym trwamy cały dzień.

3. Olejek w nas się porusza —
To namaszczenie w nas jest;
Bożą esencją obdarza,
Gdy w tym krzewie tak trwamy cały dzień.

4. Teraz w przepływie żyjemy,
A światło wciąż świeci w nas;
Człowiek i Bóg już są w domu,
W krzewie winnym wzajemnie trwając tak.