355 — Pan z przyczółka mego ducha (R678; E1297)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

Pan z przyczółka mego ducha
Rozprzestrzeni w pełni się
Do emocji, woli, myśli mych,
Aż wypełni sobą mnie.
Z buntem szybko się upora,
Ciemność w światło zmieni też
I królestwo wroga zmiażdży On,
Chrystus będzie rządził wnet.
To odzyskiwanie Pańskie,
To, co Mu tak cenne jest.
Bracia, dajcie Panu miejsce w was,
Aż królestwo zjawi się.