Czas nadszedł, by budować (E1254; 15.6)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Czas nadszedł, by budować
Świątynię Bożą i
By w każdym mieście kościół
Odbudowany był;
Nie czas na dom nasz własny,
Gdy Boży — w gruzach jest.
Dla Bożej więc budowli
Przebudźmy się!

Ref.: Budować czas,
Bądź mężny ludu mój!
Pan z nami jest i chwałą swą napełni On dom swój.
Budować czas,
Rozpocząć zgodny bój,
By cały świat podziwiał blask
Świątyni Pańskiej znów!

2. Usłyszcie słowa Pana:
„Zbadajcie drogi swe;
Tak ciężko pracujecie,
Lecz źle wam wiedzie się.
Udajcie się więc w góry
Po drewno na mój dom
I chwałę Mi oddajcie,
Budując Go”.

3. Kapłani, resztko świętych,
Poddajcie Panu się!
Cokolwiek mówią ludzie —
On przecież z nami jest.
Płonący jednym duchem
Do pracy ruszmy wraz!
Niech nikt się nie uchyla,
Bo krótki czas.

4. „Napełnię dom ten chwałą —
To Pan Zastępów rzekł —
Narodów tak pragnienie
Widzialne stanie się.
A tej świątyni chwała
Przewyższy chwałę tę,
Którą poprzedni dom mój
Napełnił się”.