198 — Żywemu Zbawcy służę (R354; E503)

Słowa: Alfred H. AckleyMelodia 1

1. Żywemu Zbawcy służę,
On żyje w świecie tym;
Ja wiem, że On dziś żyje,
Cokolwiek mówią mi.
Doświadczam miłosierdzia,
Głos Jego wspiera mnie,
A gdy Go potrzebuję,
On blisko jest.

Ref.: On żyje dziś, Pan Jezus żyje dziś!
Na wąskiej ścieżce życia stale towarzyszy mi,
By swe zbawienie ciągle dawać mi.
Zapytasz, skąd wiem, że tak jest?
Bo żyje w sercu mym.

2. On swoją czułą troską
Otacza cały świat;
I choćbym ustał w drodze,
Nie poddam się i tak.
Wiem, że przez każdą burzę
On przeprowadzi mnie;
Już wkrótce przyjdzie dzień, gdy
Ukaże się.

3. Radujmy się dziś wszyscy,
Śpiewajmy razem Mu
Na wieki: „Alleluja!
On Pan nasz jest i Król!”.
Nadzieją i pomocą
On zawsze być nam chce.
Któż inny tak nas kocha
I dobry jest?