156 — Zbawco, wprowadź mnie na górę (R272; E378)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Zbawco, wprowadź mnie na górę,
Gdzie nic, tylko Pan sam jest,
Gdzie słyszymy ten głos z nieba,
Gdzie powietrze czyste jest.

Ref.: Wyżej w górę wciąż mnie prowadź,
Bym w społeczność z Tobą wszedł;
W Twoim świetle widzę źródło,
A Twa krew oczyszcza mnie.

2. Tam, gdzie światło wciąż mocniejsze,
Z dala od mych ziemskich trosk,
Gdzie w Chrystusie w odpocznieniu,
Królujemy w życiu wciąż.

3. I na górze mnie zatrzymaj,
Gdy do celu prę co dzień,
Aż w jedności już będziemy
Mieć Twój obraz, sławić Cię.