151 — Magnesie duszy mej (R260; E356)

Słowa: Margaret E. BarberMelodia 1

1. Magnesie duszy mej,
Przyciągnij bliżej mnie,
By ustał duszy życia puls
I nastał jego kres!

2. Promyku duszy mej,
W zakątek każdy wejdź!
Niech ogród Twój słodyczy woń
Wydaje, ciesząc Cię!

3. Wybawco, pojmij mnie
I w posiadanie weź!
Wyrwaną śmierci zdobycz swą
Przysposób do Twych dzieł!

4. Me Życie, Światło me,
Twej władzy składam cześć
I za przywilej święty mam
Poddawać siebie jej.

5. Miłości Darze mój
Z Bożego serca wprost,
Dziś rozłamuję serce swe,
Byś znalazł w Nim swój dom.