Magnesie duszy mej (E356)

Melodia 1

1. Magnesie duszy mej!
Przyciągnij bliżej mnie,
By ustał duszy życia puls
I nastał jego kres.

2. Promyku duszy mej!
W zakątek każdy wejdź!
Niech ogród twój słodyczy woń
Wydaje, ciesząc Cię.

3. Wybawco, pojmij mnie!
I w posiadanie weź!
Wyrwaną śmierci zdobycz swą
Przysposób do twych dzieł.

4. Me życie, Światło me!
Twej władzy składam cześć
I za przywilej święty mam
Poddawać siebie jej.

5. Miłości Darze mój!
Z Bożego serca wprost;
Dziś rozłamuję serce swe,
Byś znalazł w Nim swój dom.