11 — Wielka jest wierność Twa (R15; E19)

Słowa: Thomas O. ChisholmMelodia 1

1. Wielka jest wierność Twa, Boże mój Ojcze,
Tyś jeden stały jest, bez cienia zmian;
Twoje współczucie nie kończy się nigdy,
Z wieku na wiek zawsze jesteś ten sam.

Ref.: Wielka jest wierność Twa! Wielka jest wierność Twa!
Co rano nowe miłosierdzie ślesz;
Wszystkie potrzeby me Ty zaspokajasz —
Wielka jest wierność Twa, Ojcze, ku mnie!

2. Cała natura tu wielkość Twą głosi:
Słońca, księżyca ten sam zawsze bieg,
Wiosna po zimie niezmiennie nadchodzi,
Wszystko wiernością Twą i łaską tchnie.

3. Grzechy przebaczasz nam, dajesz Twój pokój,
Swą obecnością prowadzisz co dzień;
Siłą na dzisiaj, nadzieją na jutro,
Błogosławieństwem swym obdarzasz mnie.