1 — Chwała Ojcu i Synowi (R1; E1)

Słowa: J.F. GarlandMelodia 1

1. Chwała Ojcu i Synowi
I Duchowi cześć,
Chwała Bogu najwyższemu,
On jeden jest.

2. Gdy patrzymy na stworzenia
Zręczne dzieło Twe,
Serca nasze wciąż w zachwycie
Chcą chwalić Cię.

3. Lecz, nasz Boże, Ty pragnąłeś
Wielu synów mieć,
Co w miłości, w Synu, Tobie
Oddają cześć.

4. Tyś objawić pragnął ludziom
Głębię uczuć swych,
By ich zdobyć i by w sobie
Rozkochać ich.

5. Więc w Chrystusie, w odkupieniu,
(Starte moce złe!)
Masz dziś tych w nowym stworzeniu,
Co wielbią Cię!

6. Chwała Ojcu i Synowi
I Duchowi cześć,
Chwała Bogu najwyższemu,
On jeden jest.