175 — Weź, mój Panie, życie me (R313; E445)

Słowa: Frances R. HavergalMelodia 1

1. Weź, mój Panie, życie me,
Tobie dziś oddaję je.
Moje chwile, moje dni
Niechaj chwałą płyną Ci,
Niechaj chwałą płyną Ci.

2. Weź me ręce, porusz je
Tak, jak miłość Twoja chce.
Weź też, Panie, stopy me,
Niech do Ciebie spieszą się,
Niech do Ciebie spieszą się.

3. Weź mój głos i pozwól, by
Zawsze, Królu, śpiewał Ci.
Weź me usta i spraw, by
Pełne były wciąż słów Twych,
Pełne były wciąż słów Twych.

4. Weź me srebro, złoto też,
Nic dla siebie nie chcę mieć.
Weź mój umysł, siłę mą,
Bym wypełniał wolę Twą,
Bym wypełniał wolę Twą.

5. Weź też, Panie, wolę mą,
Uczyń ją własnością Twą.
Weź me serce — Twoje jest,
Niech Twym tronem stanie się,
Niech Twym tronem stanie się.

6. Skarb miłości mojej weź,
Niech namaści stopy Twe.
Weź mnie, Panie, weź mnie, bym
Tylko Twój na wieki był,
Tylko Twój na wieki był.