340 — Strumień to żywych wód, trudź dla Pana się w nim (R652; E909)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Strumień to żywych wód, trudź dla Pana się w nim,
Jak zamyślił i w Słowie objawił nam Syn.
W nurcie życia i z mocą pracujmy co dnia
Dla królestwa, kościoła, gdy Jego jest czas.

Ref.: Żywy nurt! Żywy nurt!
W nim dla Pana się trudź!
Żywy nurt! Żywy nurt!
Niebiański zespół pracuje tu.

2. Strumień to żywych wód, w nim wraz z Panem się trudź,
Tak jak uczy nas Słowo, tak jak płynie Duch.
Nie jak chce tego wolne, niezależne „ja”,
Ale w służbie złączeni w harmonii co dnia.

3. Strumień to żywych wód, w świetle więc Pana słów
Ze świętymi, z kościołem tu w Panu się trudź.
Słowo daj, życia chleb, ludziom, którym go brak,
W Jego nurcie wypełnia się plan Boży tak.