292 — Wewnątrz nas życie jest, by je na co dzień wieść (R510; E1216)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Wewnątrz nas życie jest, by je na co dzień wieść
I by spotykać się — to Chrystus sam.
Gdy życie to w nas jest, codzienność zmienia się
I spotykamy się — to kościół jest.

2. Tym życiem Chrystus jest, w mym duchu, w Twoim też;
Nie tam daleko gdzieś, lecz wewnątrz nas.
Gdy się zwracamy Doń i dla nas wszystkim On,
Życiem w nas staje się wewnętrznym tak.

3. Z życia, co wewnątrz nas, codzienność mamy, aż
Wnet całe życie On wypełni nam.
Gdy Nim żyjemy tak, On żyje wewnątrz nas
I wtedy codziennością jest On sam.

4. Gdy doświadczamy Go w codziennym życiu, to
Spotkania pełne są Chrystusa, patrz!
Nie puste formy, lecz sam Chrystus wszystkim jest
I życiem spotkań też On staje się.

5. Gdy życia wewnątrz brak, to codzienności brak
I życia spotkań brak — kościoła też.
Tak! Chrystus — życie to, nasza codzienność — On
Uczyni spotkań czas chwalebnym tak.