320 — Mamy w kościele dom (R603; E1233)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Mamy w kościele dom,
Znaleźliśmy już go,
Z braćmi tu radujemy się wciąż.
Pan tu życiem nam jest,
Zmagań nadszedł już kres,
Wreszcie w domu — znaleźliśmy dom.

Ref.: Dom, w kościele dom,
Tu skończyliśmy tułaczkę swą.
Przez resztę swych dni
Krzyczmy więc: „Chwała Ci
Za Chrystusa i kościół — nasz dom!”.

2. Odpoczynek ma Bóg,
Najcenniejszy skarb tu,
Jego serce raduje się wciąż.
W sercu naszym ma dom,
Szatan nie zajmie go.
W pełni chwałę tu objawi swą.

Ref.: Kościół — Boży dom,
Tutaj skończył On tułaczkę swą.
Przez resztę swych dni
Krzyczmy więc: „Chwała Ci
Za Chrystusa i kościół — nasz dom!”.