419 — Teraz jest zbawienie i moc (E1347)

Obj 12:10–12Melodia 1

Teraz jest zbawienie i moc,
I królestwo Boga, i
Władza Chrystusa Jego, gdyż
Zrzucony został oskarżyciel braci już,
Co oskarża przed Bogiem ich dzień i noc.

I zwyciężyli go dzięki Baranka krwi
I słowu swego świadectwa, i
Nie ukochali życia duszy aż po śmierć.
A więc weselcie, cieszcie się!