290 — Nie dzięki zmaganiom… (R508; E751)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Nie dzięki zmaganiom,
Lecz poddając się,
W trudzie odpoczywam,
Brzemię mogę nieść.
Nie przez siłę woli,
Lecz przez Ciebie dziś
Wyzwolony z grzechu,
Z więzów mogę być.

2. Nie dzięki literze,
Lecz Duchowi Ty
Uznasz mnie, bym udział
Mógł mieć w życiu Twym.
Nie nauki ludzkie —
Namaszczenie Twe
Światła mi udziela,
Społeczności Twej.

3. Na nic moja wola,
By w wyścigu biec,
Lecz Ty w miłosierdziu
Łaskę swą mi ślesz.
Nie dzięki poznaniu,
Ale łasce Twej,
Mogę znieść cierpienia,
Jak Ty stawać się.

4. Żadne wzniosłe słowa,
Lecz moc, Panie, Twa
Da mi przywieść ludzi
Do zbawienia bram.
Mądrość ma nie sprawi,
Lecz Twój, Panie, Duch,
Że Twe Słowo będę
Tu wypełnić mógł.