146 — Śpiewajmy Panu chwałę (R253; E1130)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Śpiewajmy chwałę Panu, On
W nas żyje — Bóg zbawienia;
On swoim życiem zbawia nas,
Nie przez rozporządzenia.
Na nic nasz trud, staranie się,
Ratunek w Jego życiu jest —
Nic, tylko ono zmienia.

2. On dziś do końca zbawia nas
Swą życiodajną mocą;
Wciąż przelewając siebie w nas,
Zbawia nas dniem i nocą.
Zgubione owce zbawia swe
I gładzi więcej niż sam grzech,
On zbawia nas ku chwale!

3. Kapłanem stał się, aby być
Prawdziwym życia dawcą;
Życie naturą Jego jest —
To On od „ja” jest Zbawcą.
Życie to niezniszczalne jest,
Nim zbawia On nas aż po kres —
Ma moc, by to uczynić.

4. To życie wszystko ma, by móc
Wprowadzić nas do chwały;
Wypróbowanym życiem jest,
Bez niego los nasz marny.
Przeszło na ziemi każdy test,
Od urodzenia aż po śmierć,
Przeszło przez śmierć i Hades.

5. Obiecał w pełni zbawić nas,
W nas Jego życie działa;
On dla nas wszystko czyni i
Wciąż nas wydoskonala;
Porażką nasze życie jest,
Jego jedynie sprawdza się,
W nim pełne jest zbawienie!

6. On żyje dziś, by wstawiać się,
Na zawsze będąc wierny;
Na wieczność tego podjął się —
W kapłaństwie swym niezmienny;
On żyje, aby wstawiać się,
Najwyższy kapłan nasz On jest;
On wyższy jest od niebios.

7. Przez Niego dziś do Boga przyjdź,
Nie wracaj do zniszczenia;
Z odwagą podejdź życie wziąć,
W nim funkcja twa się spełnia;
Z odwagą przychodź życie brać,
To przez nie Bóg lud będzie miał
I zgładzi śmierć na wieki.