166 — O Panie, uświęć nas (R300; E1135)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. O Panie, uświęć nas, dodawaj do nas się,
Osobę Twoją w nas wciąż rozprzestrzeniać chciej,
By w pełni kościół Twój chwalebnym mógł się stać;
Dodawaj, Panie, siebie nam.

Ref.: O Panie, uświęć dzisiaj nas,
Ty jeden na to sposób masz.
Naszą osobą Tyś,
Powiększaj się w nas dziś.
O Panie, uświęć dzisiaj nas.

2. O Panie, oczyść nas, dając nam słowa Twe,
Żywe Twe słowo źródłem oczyszczenia jest,
Więc do nas więcej mów, oczyszczaj każdą część;
Oczyszczaj, Panie, dzisiaj nas.

Ref.: O Panie, oczyść nas dziś i
To naturalne życie zmyj.
Mów w nas dziś słowa swe,
Napełniaj chwałą też.
Przemawiaj, Panie, dzisiaj w nas.

3. O Panie, nakarm nas; Tyś nam pokarmem jest
I przeobrażasz nas, gdy spożywamy Cię,
Nasycasz w pełni, gdy wciąż tak karmimy się,
Więc nakarm, Panie, dzisiaj nas.

Ref.: O Panie, nakarm dzisiaj nas,
Rozprawiaj się tak z naszym „ja”.
Nie tylko oczyść, lecz
Nasycić także chciej.
O Panie, nakarm dzisiaj nas.

4. Rozwesel, Panie, nas, gdy spożywamy Cię,
Przytul, potrzeby nasze zaspokoić chciej
I zmiękczaj, aż staniemy w pełni Twoi się;
Rozwesel, Panie, dzisiaj nas.

Ref.: Rozwesel, Panie, nas dziś, aż
Chłód naszych serc opuści nas.
Ciepło przytulić chciej,
Czule w objęciach miej.
Rozwesel, Panie, dzisiaj nas.

5. O Panie, działaj w nas, napełniaj chwałą, by
Nie my, lecz kościół Twój chwalebnym mógł być i
Byś tak wybrankę swą miał przedstawioną Ci;
Więc pracuj, Panie, dzisiaj w nas.

Ref.: O Panie, pracuj dzisiaj w nas,
Byś upragniony kościół miał.
Rozkrzewiaj się w nas, by
Kościół chwalebny był.
Napełnij chwałą dzisiaj nas.