98 — Słodka miłości uczta! (R169; E228)

Melodia 1

1. Słodka miłości uczta!
To łaska daje nam
Ucztować na symbolach tych
I w Twej pamiątce trwać.

2. Tu każdy zaproszony
Od Ciebie uczy się
Sekretów serca Ojca i
Bogactwa łaski Twej.

3. Sumienie ma tu spokój,
A wiara świadczy, że
Smakuje słodko życia chleb,
Twa miłość pełna jest.

4. Krwi Twej za grzech przelanej
Tu symbol mamy dziś.
On poręczenie daje nam,
Że nas miłujesz Ty.

5. O, jeśli przedsmak tutaj
Jest bosko słodki tak,
Co będzie, kiedy w górze już
Twój uśmiech spotka nas.

6. Gdy Twoją twarz ujrzymy,
Już będąc tak jak Ty,
Będziemy cudną łaskę Twą
Ogłaszać po wsze dni.