91 — Panie, wiemy, Twa obecność… (R161; E215)

Słowa: Mrs. ThompsonMelodia 1

1. Panie, wiemy, Twa obecność
Przy Twym stole jest wśród nas.
Jak odświeża i raduje
Drogocennej uczty czas!
Pod sztandarem Twym zwycięskim
Nie ma zwątpień, znika strach.
W odpoczynek tu wchodzimy,
Widząc tylko Twoją twarz.

2. Jakże cieszy nas Twa bliskość,
Wiedzie Duch radosny śpiew!
Tu w spokoju wspominamy
Twą przelaną za nas krew.
Gdy symbole przyjmujemy,
Rozmyślamy pełni czci
Nad złamanym za nas ciałem,
Nad przelaniem Twojej krwi.

3. W tych symbolach na tym stole
Widać, kim jest dla nas Pan.
Chleb złamany nas posila,
Wino rozwesela nas.
Panie, patrz, zebrane razem
Jedno z Głową członki są,
By jeść chleb i pić z kielicha,
Cieszyć się dziś ucztą Twą.

4. Panie, wiemy, obiecałeś
Z nami zebranymi być
Razem w słodkiej społeczności
W drogim nam imieniu Twym;
Lecz najdroższa obietnica
Wciąż w stęsknionych sercach brzmi,
Że spotkamy się i zawsze
Już będziemy tam, gdzie Ty.