132 — O mym Jezusie będę śpiewać (E305)

Słowa: Philip P. BlissMelodia 1

1. O mym Jezusie będę śpiewać,
Nieść o miłości Jego wieść;
Jezus na krzyżu za mnie cierpiał,
By spod przekleństwa wyrwać mnie.

Ref.: O, tak! Wysławiam mego Jezusa!
On swoją krwią wykupił mnie,
Na krzyżu w pełni mnie ułaskawił,
Wyzwolił, płacąc długi me.

2. Będę cudowną głosić nowinę,
Jak, co stracone, odzyskać w Nim;
Jezus w swym wielkim miłosierdziu
Okup mój spłacił poprzez krzyż.

3. Mego Jezusa będę chwalić,
Ogłaszać wielką Jego moc,
To, jak pokonał grzech i piekło
I jak zwyciężył śmierci noc.

4. O mym Jezusie będę śpiewać,
Jak miłość swą dał poznać mi;
Ze śmierci w życie mnie wprowadził,
Bym wraz z Nim synem Bożym był.