138 — Łaska — uroczo brzmi (R239; E312)

Słowa: Philip Doddridge; Augustus M. TopladyMelodia 1

1. Łaska — uroczo brzmi,
Dla ucha błogi dźwięk;
Odpowie echem niebo, by
Po ziemi rozległ się.

Ref.: Zawsze starcza jej, niezawodna jest —
Łaska — Chrystus wewnątrz mnie — nie wyczerpuje się.

2. To ona w życia zwój
Wpisała imię me
I Temu, co me smutki wziął,
Oddała w pełni mnie.

3. Zbłąkane stopy me
Poprowadziła, bym
Do Boga zmierzał drogą swą
I zasób miał, by iść.

4. Uczyła serce me
Modlitwy, dała wzrok,
Nie pozwoliła odejść mi
I zachowuje wciąż.

5. Koroną wszelkich dzieł
Po wieczność łaska ta;
W miłości wieńczy Boży dom,
Jest godna wszelkich chwał.

6. O, niechaj łaska ta
Zasili serce me
I boską mocą sprawi, by
Twym był mój każdy dzień!