341 — Nadwyżką życia dzieło jest (R653; E910)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Nadwyżką życia dzieło jest,
Naszym codziennym życiem;
Poselstwo nasze winno mieć
W doświadczeniu pokrycie.
Gdy dzieło i poselstwo są
Jedno z codziennym życiem,
Wówczas skuteczne dzieło jest,
Słowo działa obficie.

2. Wypływać z życia dzieło ma,
To Ducha plon, gdyż wiemy:
My — gałązkami, krzewem — Pan;
Tak owoc wydajemy.
Gdy Chrystus przez nas działa, to
Wyrazem jest On — życie
I przez nas innym bogactw swych
Udziela tak obficie.

3. To nie jest żaden ludzki ruch,
Lecz Boże poruszanie;
To nie zewnętrznych czynów moc,
Lecz wewnętrzne działanie.
To nie fabryka — Pan tu chce
Swe życie wciąż przejawiać;
To nie dla naszych zysków trud,
Lecz by On się wyrażał.

4. Porzućmy plany, cele swe —
Te na nic się nie zdadzą —
By Pan swe własne ziścić mógł,
Swą ekonomię całą.
Dziś trzeba, aby każdy z nas
Mu w pełni się poddawał,
By Chrystus siebie przez nas żył,
Bogactwo swe wyrażał.