286 — Każdego życia rodzaj ma odczucie życia swe (R495; E738)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Każdego życia rodzaj ma
Odczucie życia swe;
A w wiecznym życiu wewnątrz nas
Odczucie boskie jest.

2. Im wyższe dane życie jest,
Tym lepszy jego zmysł;
Najwyższe boskie życie jest,
Ma więc najlepszy zmysł.

3. Odczucie życia wewnątrz nas
Odczuciem Boga jest;
Poczucia dobra nie myl z nim,
W swym duchu znajdziesz je.

4. Wewnętrzny zmysł, świadomość ta,
Pochodzi z głębi nas;
Rozróżnić daje, co jest czym,
I wolę Bożą znać.

5. Pozwala Boga poznać nam
Odczucie życia to;
Jest spontaniczne, ma swą moc
I sam nie wzbudzisz go.

6. Im większy jest nasz w życiu wzrost,
Tym czulsze ono jest.
Gdy w życiu chodzisz, działasz w nim,
Nasila ono się.

7. Gdy za odczuciem idziesz tym,
Twój duch ośmiela się;
Przez to odczucie możesz w nim
Społeczność szczerą mieć.