63 — Jezus nadchodzi, by królować (R113; E151)

Słowa: Charles S. HomeMelodia 1

1. Jezus nadchodzi, by królować, więc
Wraz wyśpiewajmy Barankowi cześć.
Pokój i radość przyniesie On tu,
I sprawiedliwość — Tak! Jezus, nasz Król!

Ref.: Więc chwałę Mu śpiewajmy tu:
Jezus nasz Król, Jezus nasz Król;
To tych jest pieśń, co Mu oddali się;
Chwała Królowi — to Jezus, nasz Król.

2. I w Jego świetle żyć będziemy wraz,
W Jego miłości, co złączyła nas.
Prawość i prawda rozgoszczą się w dniu,
Gdy zawołamy: „Patrz! Jezus, nasz Król”.

3. Panować będzie na zawsze już ład,
Wolność i mądrość — ich czeka nas smak.
Miecz sierpem będzie, przyjacielem wróg,
Gdy zakróluje Pan Jezus, nasz Król.

4. Bojaźń Chrystusa i poznanie Go
Będą jak morza bezgraniczna toń.
Wszystko jak wiosną świeżością tchnie tu,
Gdy już powróci Pan Jezus, nasz Król.

5. Królestwo Chrystusa przyjdź! — módlmy się.
Przyśpiesz, nasz Ojcze — prosimy — ten dzień,
Gdy Twe stworzenie w głos zawoła już:
„Szatan zniszczony, a Jezus to Król!”.