90 — Jezu, mój Zbawco, Ciebie mam (E211)

Słowa: James G. DeckMelodia 1

1. Jezu, mój Zbawco, Ciebie mam —
Boskiej miłości Ojca Twego dar;
Udziałem serca mego teraz jest
Osoba Twa i dzieło Twe!

2. Choć małość swą i nędzę znam,
Jednak w imieniu Twym jest chwała ma;
Sprawiedliwością Boga stałem się,
Gdyś własną krwią oczyścił mnie.

3. Wszystko, co masz, to dla mnie masz,
Źródła me wszystkie w Tobie skryte są;
Choć niczym jestem, to wyznaję Ci:
Tyś wszystkim dla mnie, życiem mym!

4. Naucz mnie, Zbawco, chronić się,
W Twoim zranionym boku ciągle trwać;
Łaskę za łaską z pełni czerpać Twej,
Aż twarzą w twarz zobaczę Cię.