49 — Bóg człowiekiem się narodził (R77; E1088)

Słowa: Autor nieznanyMelodia 1

1. Bóg człowiekiem się narodził
W małym mieście Betlejem
I przez ludzkie życie przeszedł —
On z człowiekiem złączył się.
Wiódł więc Bóg na ziemi w nim
Życie — zgodnie z planem swym.
Alleluja, alleluja,
Alleluja, amen!

2. Z Bogiem człowiek ten się scalił
Na ołtarzu — w śmierci swej;
Bóg i człowiek, i stworzenie —
Wszystko doświadczyło jej.
Człowiek i całe stworzenie
Zakończyło swe istnienie.
Alleluja, alleluja,
Alleluja, amen!

3. Już to wszystko, czym jesteśmy,
Swój na krzyżu miało kres.
Człowiek w Bogu wniebowstąpił,
Ten w Adamie — poniósł śmierć.
Co za radość, szczęście, że
Stary człowiek skończył się.
Alleluja, alleluja,
Alleluja, amen!

4. Tak jak ziarno, które w ziemię
Wpada, by powielić się,
Boże życie przez śmierć musi
Przejść, by móc uwolnić się.
Pan jest godzien naszej chwały,
Bóg w człowieku zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja,
Alleluja, amen!