Wielka jest wierność Twa (E19)

Słowa: Thomas Obediah ChisholmMelodia 1

1. „Wielka jest wierność Twa”, Boże mój Ojcze,
Tyś jeden stały jest, bez cienia zmian;
Twoje współczucie nie kończy się nigdy,
Z wieku na wiek zawsze jesteś ten sam.

Ref.: „Wielka jest wierność Twa”, „Wielka jest wierność Twa”,
Co rano nowe miłosierdzie ślesz;
Wszystkie potrzeby me Ty zaspokajasz —
„Wielka jest wierność Twa”, Ojcze ku mnie!

2. Cała natura tu wielkość Twą głosi:
Słońca, księżyca, ten sam zawsze bieg,
Wiosna po zimie niezmiennie nadchodzi,
Wszystko wiernością Twą i łaską tchnie.

3. Grzechy przebaczasz nam, dajesz Twój pokój,
Swą obecnością prowadzisz co dzień;
Siłą na dzisiaj, nadzieją na jutro,
Błogosławieństwem swym obdarzasz mnie.