O, Panie, uświęć nas (E1135)

Melodia 1

1. O, Panie, uświęć nas; dodawaj do nas się,
Osobę Twoją w nas wciąż rozprzestrzeniać chciej,
By w pełni kościół Twój chwalebnym mógł się stać,
Dodawaj, Panie, siebie nam.

Ref.: O, Panie, uświęć dzisiaj nas,
Ty jeden na to sposób masz.
Naszą Osobą Tyś,
Powiększaj się w nas dziś.
O, Panie, uświęć dzisiaj nas.

2. O, Panie, oczyść nas, dając nam słowa Twe,
Żywe Twe słowo źródłem oczyszczenia jest.
Więc do nas więcej mów, oczyszczaj każdą część,
Oczyszczaj, Panie, dzisiaj nas.

Ref.: O, Panie, oczyść nas dziś i
To naturalne życie zmyj.
Mów w nas dziś słowa swe,
Napełniaj chwałą też;
Przemawiaj, Panie, dzisiaj w nas.

3. O, Panie, nakarm nas, Tyś nam pokarmem jest,
I przeobrażasz nas, gdy spożywamy Cię,
Nasycasz w pełni, gdy wciąż tak karmimy się,
Więc nakarm, Panie, dzisiaj nas.

Ref.: O, Panie, nakarm dzisiaj nas,
Rozprawiaj się tak z naszym „ja”.
Nie tylko oczyść, lecz
Nasycić także chciej.
O, Panie, nakarm dzisiaj nas.

4. Rozwesel, Panie, nas, gdy spożywamy Cię,
Przytul, potrzeby nasze zaspokoić chciej,
I zmiękczaj, aż staniemy w pełni Twoi się;
Rozwesel, Panie, dzisiaj nas.

Ref.: Rozwesel, Panie, nas dziś, aż
Chłód naszych serc opuści nas.
Ciepło przytulić chciej,
Czule w objęciach miej.
Rozwesel, Panie, dzisiaj nas.

5. O, Panie, działaj w nas, napełniaj chwałą, by
Nie my, lecz kościół Twój chwalebnym mógł być i
byś tak Wybrankę swą miał przedstawioną Ci;
Więc pracuj, Panie, dzisiaj w nas.

Ref.: O, Panie, pracuj dzisiaj w nas,
Byś upragniony kościół miał.
Rozkrzewiaj się w nas, by
Kościół chwalebny był.
Napełnij chwałą dzisiaj nas.