Nieskończona miłość Twa (E284)

Melodia 1     Melodia 2

1. Nieskończona miłość Twa
Ukochała właśnie mnie;
Teraz słodycz łaski Twej
Do poznania wiedzie jej.
O, pokoju pełnia ma!
O, boskiego dobra zdrój!
W tej miłości, która trwa,
Jestem Jego, a On mój.

2. Niebo jakieś inne jest
I soczystsza zieleń traw;
Wielu jakże żywych barw
Oczom bez Chrystusa brak:
Ptak szczęśliwszą śpiewa pieśń,
Jakoś piękniej kwitnie kwiat,
Odkąd wiem, co teraz wiem:
Ja mam Jego, On mnie ma.

3. To, co wyzwalało lęk,
Już nie niepokoi mnie,
Bo w objęciach Jego trwam,
Wtulam głowę w Jego pierś;
Och, na zawsze zostać tu,
Niepokoje wysłać precz,
Gdy On szepcze w ucho me,
Jestem Jego, On mój jest.

4. Jego, tylko Jego być,
Cóż rozdzielić może nas?
O, błogostan, jaki On
Kochającym sercom da!
Ziemia może rozpaść się,
Wszystko wokół zniknąć w cień;
Dokąd jestem Bóg i ja,
Ja mam Jego, On ma mnie.