Przepełnieniu nie ma końca (E595)

Melodia 1

1. Przepełnieniu nie ma końca,
Gdy smakuję Pana chwał;
Każdy kielich On przepełnia,
Zasób szczodry daje nam.
On niczego nam nie skąpi,
Hojnie swe bogactwa śle;
Swoim pełną daje miarę,
Co przelewa stale się.
Swoim pełną daje miarę,
Co przelewa stale się.

2. Przepełnieniu nie ma końca,
Gdy u Ojca dział swój mam,
Który biorę z dziękczynieniem,
Wielbiąc Go za Jego plan.
Zaspokaja ciągle pełniej
Me potrzeby wszelkie On.
Jezus — gdy w Nim zasmakujesz —
Zaspokoi duszę twą.
Jezus — gdy w Nim zasmakujesz —
Zaspokoi duszę twą.

3. Przepełnieniu nie ma końca,
Gdy miłością darzy nas;
Jej głębokość — nieskończona,
Sięga wyżej niż do gwiazd.
I nie sposób jest wysłowić
Jego czułej troski toń —
Błogosławmy Jego imię,
I w zachwycie chwalmy Go!
Błogosławmy Jego imię,
I w zachwycie chwalmy Go!