174 — Wszystko Tobie dziś poddaję (R311; E441)

Słowa: Judson W. van de VenterMelodia 1

1. Wszystko Tobie dziś poddaję,
Wszystko Twoim musi być;
Chcę Ci ufać, kochać zawsze,
W obecności Twojej żyć.

Ref.: Wszystko składam Ci
I poddaję dziś;
Tobie, Jezu, memu Zbawcy,
Wszystko daję dziś.

2. Wszystko Tobie dziś poddaję,
Do nóg Twoich kłaniam się,
Przyjemności świata rzucam;
Uchwyć, Jezu, uchwyć mnie!

3. Wszystko Tobie dziś poddaję,
Spraw, bym cały stał się Twój;
Pozwól Ducha swego odczuć,
W pełni poznać, żeś jest mój.

4. Wszystko Tobie dziś poddaję
I oddaję Tobie się;
Swą miłością mnie napełnij,
Zlej błogosławieństwo swe.

5. Wszystko Tobie dziś poddaję,
Święty płomień trawi mnie;
Co za radość ze zbawienia!
Chwalę, chwalę imię Twe!