149 — Wiele lat błądziłem w świecie sam (E342)

Słowa: William R. NewellMelodia 1

1. Wiele lat błądziłem w świecie sam,
Nic nie dbając, że na krzyżu Pan
Za me grzechy swoje życie dał —
Na Golgocie.

Ref.: Tam za grzechy moje Chrystus zmarł,
Tam dostałem darmo łaski dar,
Tam dał wolność mojej duszy Pan —
Na Golgocie.

2. Biblia mi odkryła grzechy me,
Kiedym był już na przepaści dnie;
Wtedy w skruchy łzach udałem się
Na Golgotę.

3. Teraz wiem, że Jezus zbawił mnie,
Królem swoim Go nazywać śmiem;
Dusza moja ciągle śpiewać chce
O Golgocie.

4. O! Ta miłość, co zrodziła plan!
Łaska, co go objawiła nam!
Co za przepaść Bóg zasypał sam
Na Golgocie!